Bất Động Sản

Đã có 39 dự án chậm, vi phạm Luật Đất đai dừng triển khai, chấm dứt hoạt động

Đã có 39 dự án chậm, vi phạm Luật Đất đai dừng triển khai, chấm dứt làm việc

Bà Phạm Thị Thanh Mai thông tin ở buổi họp báo

Bà Mai cho biết ở Kỳ họp thứ Bảy này, UBND TP sẽ trình và HĐND TP sẽ bàn, trao đổi và quyết nghị để lập danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đặc dụng, đất trồng lúa theo đúng quy định Luật Đất đai và đúng thẩm quyền. Năm 2019, UBND TP chuẩn bị trình, thông qua danh mục 1.690 dự án thu hồi đất có diện tích hơn 5.685,5ha; giảm 182 dự án, 518,3ha so có năm 2018. Với danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đặc dụng và đất lúa, có 296 công trình UBND TP chuẩn bị trình HĐND TP lập danh mục thông qua, có diện tích 507,8ha, giảm 285 dự án có diện tích 69ha so có năm nay.

Đặc biệt, về kết quả thực hiện sau phiên giải trình và đợt giám sát chuyên đề về các dự án chậm triển khai trên địa bàn TP, trực tiếp là 47 dự án mà Chủ tịch UBND TP nêu ở phiên giải trình, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP cho hay: UBND TP đã báo cáo gửi các đại biểu HĐND TP đánh giá có sự chuyển biến: Với danh mục 47 dự án thu hồi, UBND TP giao Sở KH&ĐT, Sở TN&MT rà soát, kiểm tra và đến nay đã có 39 dự án dừng triển khai, chấm dứt làm việc. Trong 8 dự án không triển khai vi phạm Luật Đất đai và đầu tư, Sở TN&MT đã trình TP ban hành chọn lọc thu hồi 4 dự án có diện tích 267ha, chủ yếu tập trung các dự án xây dựng đô thị mới; 4 dự án đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND TP xem xét theo quy định. Danh mục toàn bộ các dự án này đều có phụ lục chi tiết và sẽ được công khai.

Ngoài 47 dự án trên, UBND TP đã giao Sở TN&MT tiếp tục lập hồ sơ trình UBND TP thu hồi đối có 8 dự án. Trong đó, có 3 dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện theo quy định; 5 dự án Sở TN&MT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ gửi UBND TP. Như vậy, “có sự chuyển biến tích cực so có kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát cũng như kết luận của Thường trực HĐND TP ở phiên giải trình”, bà Mai nói.

Ngoài ra, theo bà Mai, có 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính có 5.515 tỷ đồng chưa nộp ở thời điểm giám sát, đến hết tháng 9 thì tổng số nợ đã giảm 1.121 tỷ đồng, chỉ còn 48 dự án nợ. Cùng có sự giám sát của HĐND TP, thì sự quyết tâm chỉ đạo của UBND TP và triển khai của các Sở, ngành đã có lại kết quả khả quan bởi thế. Với 80 dự án điều chỉnh quy hoạch làm phát sinh nghĩa vụ tài chính phải tính toán, đến nay 16 dự án có số tiền 863 tỷ đồng thì đã nộp được 854 tỷ đồng. Với 54 dự án nợ tiền thuê đất cũng đã thu được 131 tỷ đồng; cơ quan Thuế đang tiếp tục phối hợp để xác định có 10 dự án khác. Trong tổng số 26 dự án phải rà soát thông tin, nghĩa vụ tài chính, đến nay Sở TN&MT đã rà soát xác định xong 19 dự án.

Các KH đang xem chuyên mục bat dong san bandoquyhoach.org của https://bandoquyhoach.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close