Bất Động Sản

Kiên quyết xử lý, thu hồi dự án của đơn vị thực hiện không hiệu quả

Mô tả ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu ở buổi làm việc.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Kiều Oanh, hiện trên địa bàn triển khai 142 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, hầu hết chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai của Nhà nước. Tuy nhiên, trong số này vẫn còn 26 dự án đang chậm triển khai, ở 12 phường (phường Yên Sở nhiều nhất có 6 dự án).

Trong đó, có 13 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất đã có chọn lọc chủ trương đầu tư, chọn lọc giao đất nhưng chậm triển khai, gồm: 5 dự án đã có chọn lọc giao đất, cho thuê đất nhưng không phối hợp có quận thực hiện, hoặc đã dừng thi công, UBND quận kiến nghị thu hồi giao nhà đầu tư khác có năng lực thực hiện; 6 dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý, trong đó có dự án trường mầm non trong Khu nhà ở quân đội K35, UBND quận kiến nghị giao UBND quận làm chủ đầu tư (CDT); 1 dự án sử dụng đất không đúng mục đích, UBND quận đã có văn bản nhắc nhở CDT và kiến nghị TP thanh tra kiểm tra, xử lý; 1 dự án phát triển chậm độ thực hiện, UBND quận yêu cầu kiểm tra đôn đốc xử lý theo pháp luật.

Với 13 dự án còn lại (được HĐND TP giám sát và có kết luận từ tháng 9/2012), UBND quận đã phối hợp có các sở, ngành báo cáo UBND TP thực hiện đẩy nhanh các dự án chậm muộn, song trong đó vẫn còn 3 dự án chưa triển khai, nên UBND quận kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra xử lý dứt điểm các vướng mắc, báo cáo UBND TP.

Về nguyên nhân 1 số dự án chậm, lãnh đạo UBND quận nhận định, trước hết do địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án đồng loạt triển khai, song cũng do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai ở quận chưa thường xuyên, sâu rộng; thiếu cơ chế thảo luận thông tin giữa các sở, ngành và quận. Ngoài ra, do năng lực 1 số tổ chức, DN được giao, cho thuê đất thực hiện dự án còn hạn chế, hoặc cố ý giữ đất không thực hiện để đầu cơ.

Từ đó, UBND quận kiến nghị UBND TP chấp thuận giao quận làm CDT 1 số khu đất chậm triển khai trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái an cư để xây dựng các công trình hạ tầng giải quyết bức xúc dân sinh hoặc đấu giá quyền sử dụng đất. Với các dự án chậm hoặc không triển khai, UBND quận tổng hợp báo cáo UBND TP kiên quyết thu hồi để giao UBND quận đề xuất phương án sử dụng; yêu cầu không giao dự án mới cho nhà đầu tư khi họ chưa hoàn thành công tác quản lý sau đầu tư có các dự án đã đưa vào sử dụng.

Lắng nghe các ý kiến ở buổi làm việc, đoàn giám sát đánh giá: Với 14 phường có số dân rất đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, quận Hoàng Mai đã quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai đạt nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, giai đoạn này ở quận còn nhiều dự án chậm triển khai nhiều năm, trong đó có nguyên nhân do thiếu thông tin, do năng lực CDT…

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, có các nhà đầu tư không đúng đắn, thực hiện dự án không hiệu quả, quận cần có quan điểm rõ ràng để xử lý, hoặc đề xuất thu hồi. Quận cần có phân loại tổng thể các dự án, chia nhóm, trong đó có các dự án đã hoàn thành thì chú trọng quản lý, có các dự án đang GPMB, xây dựng thì quận hỗ trợ CDT. Đặc biệt, có các dự án chậm triển khai, trong đó có các dự án xây dựng trường học, quận cần rà soát lại để đôn đốc, có thể đề xuất thu hồi. Song song đó, cần quyết liệt thanh tra, kiểm tra để xử lý nghiêm các vi phạm.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu quận và các sở, ngành phối hợp hiệu quả hơn để đưa công tác quản lý đất đai vào quy củ, có trách nhiệm. Với các sở, ngành tính năng, cần quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho quận, các DN làm ăn chân chính và kiên quyết xử lý, thu hồi dự án có các đơn vị thực hiện không hiệu quả.

Các KH đang xem chuyên mục bat dong san bandoquyhoach.org của https://bandoquyhoach.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close