Blog

Startup công nghệ Việt đón tin vui: Được miễn thuế 4 năm và giảm 50% cho 9 năm tiếp theo

(NDH) Doanh nghiệp và startup công nghệ Việt Nam sẽ nhận được nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế lương công ty; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 13 có hiệu lực từ 20/3/2019 về công ty khoa học và công nghệ (KHCN). Đối tượng áp dụng bao gồm các công ty được thành lập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam và thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KHCN.

Theo Nghị định, công ty KHCN sẽ được miễn thuế lương công ty 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm thứ hai.

Doanh nghiệp KHCN không được ưu đãi miễn, giảm thuế lương công ty đối có năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN đạt mật độ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của công ty.

Ảnh: DNSG.

Nghị định cũng nêu rõ công ty KHCN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp có cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định.

Về ưu đãi tín dụng cho công ty KHCN thực hiện làm việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, Nghị định nêu rõ: Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của công ty KHCN được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, công ty KHCN được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối có làm việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, làm việc sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Các quý khách đang xem chuyên mục blog bandoquyhoach.org của https://bandoquyhoach.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close